VVV Alkmaar Alkmaar Prachtstad NederlandsEnglishDeutschFrancaisEspanolItaliano
Al maanden lang was de stad zich aan het bewapenen tegen de Spanjolen. De vijanden lagen immers al voor Haarlem. In allerijl moesten de stadswallen worden versterkt en onder aanvoering van de vestingbouwer Adriaen Anthonisz hielp iedereen hieraan mee. Zelfs kinderen, zoals ik, werden geronseld om de enorme klus te klaren. Ik vond het maar wat spannend te mogen helpen en was blij dat ik de sfeer van angst in huis kon ontvluchten. Iedereen was druk met het aanleggen van voorraden om een beleg te kunnen overleven. Eén ding was zeker: wij zouden ons niet zomaar overgeven!

Op 23 augustus 1573, werd ik ’s ochtends vroeg wakker van gegil: “Ze zijn gekomen, de Spanjolen zijn er!” Een voetleger van 2500 man was de eerste groep die de stadspoorten bereikte. Deze eerste aanval werd afgeslagen, maar in de dagen erna groeide het leger van Don Frederik gestaag tot meer dan tienduizend manschappen.